logitech

Hình thức thanh toán

MBbank

Số tài khoản: 0201136368888

Tên tài khoản: Công ty Cổ phần công nghệ Nam Trường Giang

Chi nhánh: Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Trần Duy Hưng.

Agribank

Số tài khoản: 1305206018568

Tên tài khoản: Công ty cổ phần công nghệ Nam Trường Giang

Chi nhánh: Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam - Chi nhánh Tràng An