logitech

Grandstream WP820: Điện thoại Wifi cho doanh nghiệp

Thiết bị di động WP820 là giải pháp di động tối ưu cho doanh nghiệp của bạn, giúp dễ dàng di chuyển mà vẫn đảm bảo cuộc gọi với khách hàng